Bilgi Bankası

Kurulduğu tarihten itibaren düzenli, özverili, güvenli ve dürüst çalışmaları ile yolunda emin adımlarla ilerleyerek zamanla büyük firmaların her türlü gümrük işlemlerini üstlenmiş olup bunları halen başarı ile sürdürmektedir.

gümrük terİmlerİ


Advance Freight (Önceden Ödenmiş Navlun) Navlun konşimentosunun bir bölüm ödemesinin önceden geri kalan kısmının ise garanti edilen navlun gibi ödenildiği ödeme şeklidir.
Air Cargo (Hava Konşimentosu) Uçakla taşınan veya taşınacak navlun, posta, express kargo gibi herhangi bir maldır. Yolcu bagajlarını içermez.
Aircraft Pallet (Uçak Paleti) Uçağa yüklenmeden önce, daha önceden birimleştirilmiş yüklerin durduğu veya malların biraraya getirilip saklanarak birimleştirildiği platform veya paletin/(hava yüklemelerinde çoğunlukla kalınlık 3 / 4 ’den 2’ye kadardır.) kullanılmasıdır.  Paketleme uçaktaki mal taşıma kapasitesinin çok daha etkin kullanılmasına ve daha iyi yönetilmesine imkan verir, özellikle makineleşmiş sistemlerin bir parçası olarak kullanıldığında palet yükleyicileri ve taşıyıcıları gibi diğer ilerlemeleri yönlendirir.
Air Freight (Hava Navlunu) Herhangi bir hacimde hava yoluyla malların taşınılması için sağlanan servisdir.
Bonded Warehouse (Gümrüklü Antrepo) Gümrük otoriteleri tarafından izin verilerek malların depoda depolanmasında; vergi ödemelerinin, malların depodan çekildiği zamana kadar ertelenmesidir.
Booking (Rezervasyon) Kargonun kabulü ve taşınması için gemi veya uçak firması ile önceden yapılan ayarlamadır.
Brokerage (Gümrük Komisyonculuğu) Malın son alıcıya ulaşması için döküman gümrüğe gümrük işlemlerinin yapılması için gider.
Cargo Agent (Kargo Acentası) Bir acente (Örneğin ISC) havayolu tarafından uluslararası hava yüklemelerini talep ve prosesini takip etmek üzere tayin edilir. Kargo acentalarına havayolları tarafından komisyon ödenir.
Carrier (Taşıyıcı) Yükleyici ile kontratlı anlaşmasına göre malın taşınması sorumluluğunu alan firmadır.
Certificate of Origin (Menşei Şehaadetnamesi) Belirli malların menşeilerini (çoğunlukla tarife koşullarına uygunluk için) ispatı için talep edilen bir dökümandır
Collect Charges (Alınacak Ücretler) Mal dağıtıldığında alıcıdan; malın satınalma bedelinin acenta tarafından tahsil edildiği taşıma hizmetidir; sonra ise ödeme taşıyıcı aracılığıyla göndericiye aktarılır.  Acentalar bu hizmet için itibari değerde ücret alırlar. COD teriminin anlamı; dağıtımdan sonra ödemenin yapılacağı anlamındadır. COD hizmetinde kredi sağlanması olanağı yoktur.
Commodity Code (Mal Kodu) Gümrük tarafından ithalatı veya ihracatı yapılan belirli mala uygun numara verilir. Komisyonculuk prosesi çerçevesinde bu numara malın ithalatı esnasında ödenmesi gereken vergi oranını önceden yapılan kontratagöre olmasını sağlayacaktır.
Dangerous Goods (Tehlikeli Mallar) İnsan sağlığına can ve mal güvenliğine risk teşkil edebilecek madde veya eşyalar ve hava ile taşınıldığında son yayımlanmış şekli ile ICAO – (Tehlikeli Maddelerin güvenli taşınması için teknik talimatlar) ve IATA Tehlikeli Maddeler Düzenlemelerine göre sınıflandırılmış mallardır. Tehlikeli mallar yurtiçine ve yurtdışına taşınabilir.
Export Service (İhracat Servisi): Havayolları, gemi acentaları (line’lar) veya Forwarder’lar; yükleyici isteklerine göre, transfere dayalı birçok hizmeti, depolamayı ve ihracatı yapılacak malın dökümantasyonunun gerçekleşmesi işlemlerini yerine getirirler. Bütün havayolları ve gemi acentalarının orijin havaalanı veya limandan destinasyon havaalanı ve limanına bütün uygun transfer ve dökümantasyon prosedürleri ve uygulanacak fiyatların bir tarifesi vardır.
Freight (Navlun) Mal, her tür eşya, küçük paketlerinde dahil olduğu hizmet havaalanına taşınması için sunulur.  Posta, express ve yolcu bagajları dahil değildir.
House Air Waybill (Ara Konşimento) Acentalar tarafından hava navlunu için kullanılan yükleme dökümanıdır. Bir ara konşimento bir müşteriden diğerine konsinye edilecektir ve her yükleme için belirli referansı olacaktır. Bu taşınılacak yük için; sorumluluk sınırları ve talep edilen prosedürlerin yeraldığı kontrat acentanın taşıma şartlarını kapsar. Ara konşimento aynı zamanda destinasyon acentası için yükleme talimatlarını, malın tanımını ve uygulanacak taşıma ücretlerini de içinde barındırır.
Joint Rate (İki veya daha fazla fiyat) Havadaki hava taşıyıcıları ve yerdeki taşıyıcıların teklifte 2 veya daha fazla sayıda olduğu fiyatlandırmanın tek bir fiyat teklifinde gösterilmesi.
Master Air Waybill (MAWB) Havayolları tarafından hava navlunu için kullanılan yükleme belgesidir. Ana konşimento genellikle ISC ofisinden, diğerine konsinye edilir ve bir çok ara konşimentonun biraraya gelmesinden oluşur. Sorumluluk sınırları ve hak prosedürleri gibi konuları kapsayan taşıyıcı taşıma şartlarını detaylandıran bir kontrattır. Hava konşimentosu aynı zamanda havayollarına yükleme talimatlarını, malın tanımını, uygulanabilecek taşıma ücretleri bilgisinide kapsar.
Port of Entry (Giriş Limanı) Herhangi bir havaalanı veya limanın; ticaret eşyası girişlerinin kabulü, vergilerin toplanması ve gümrük prosedürlerinin değişik versiyonlarının uygulamak gibi amaçlara hizmet etmesi için devlet otoriteleri tarafından görevlendirilmesidir.
Proforma Diğer bir döküman adıyla birleştirilerek kullanılırsa (proforma fatura, proforma manifesto gibi), bunun anlamı müşteri isteklerini karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamak için, resmi olmayan bir dökümanın istenen dökümanların varışından önce veya hazırlanışından önce sunulmasıdır.