Dahilde İşleme Hizmetleri

Kurulduğu tarihten itibaren düzenli, özverili, güvenli ve dürüst çalışmaları ile yolunda emin adımlarla ilerleyerek zamanla büyük firmaların her türlü gümrük işlemlerini üstlenmiş olup bunları halen başarı ile sürdürmektedir.

dahİlde İşleme Hİzmetlerİ


Dahilde İşleme İzin Belgesi İşlemlerimiz
Dâhilde İşleme Rejimi: İhraç edilecek ürünlerin üretiminde kullanılan ve ithal edilerek veya yurt içi alımla temin edilecek unsurlar (hammadde, yarı madde, yarı mamul, mamul, ara malı, ambalaj ve benzeri) için çeşitli muafiyetler sağlayan bir ihracatı teşvik sistemidir. Dâhilde işleme rejimi ile ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla firmalara başta vergisel muafiyetler olmak üzere çeşitli kolaylıklar ve teşvikler sunulmaktadır.
Devlete verilen taahhütler ve iyi planlanmış bir üretim/ihracat projelendirmesi eşliğinde Dâhilde İşleme İzin Belgesi alınarak aşağıdaki avantajlardan faydalanılabilir:

Sistemin Çalışması
1.   İhracat taahhüdünü üçüncü ülkelere yapılan ihracatla yerine getirmek şartı ile ithalatta kota ve gözetim uygulamalarından muafiyet,
2.   Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatlarda gümrük vergileri, KDV ve diğer vergi, resim ve harçlardan muafiyet,
3.  İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili olarak ithalatta gümrük vergisi muafiyeti,
4.  AB ülkelerinden ithalatta KDV ve diğer vergi, resim ve harçlardan muafiyet,
5.  Dış Ticarette Standardizasyon ve Teknik Düzenlemeler mevzuatına tabi olmama,
6.  Ödenmiş vergilerin geri alınması kolaylığı,
7.  İndirimli teminat uygulaması kolaylığı,
Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Lütfen Lübiç Gümrük Departmanı ile İrtibata Geçiniz ...